Folded Visuals VJ set at HYTKY 20V in Kattilahalli

Nova Kaspia Pokkinen

Folded Visuals VJ set at HYTKY 20V in Kattilahalli

Nova Kaspia Pokkinen

Folded Visuals VJ set at HYTKY 20V in Kattilahalli

Nova Kaspia Pokkinen

Live visuals for the 20th anniversary of the electronic music organisation HYTKY.
Performance
12.11.2016 HYTKY 20V, Kattilahalli Helsinki
Back to Top